Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”

 21 Април 2007

ПРОГРАМА ФАР 2004 “ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”
BG 2004/016-711.01.02

Проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”

През месец Април 2007, Община Кърджали в партньорство с Държавна психиатрична болница – Кърджали и Асоциирани партньори: отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Съюз на инвалидите в България – клон Кърджали, Сдружение „Орфей” - Кърджали и Сдружение „Перперикон” – Кърджали, стартира изпълнението на дейностите по проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”, финансиран по Програма ФАР 2004/ Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” BG 2004/016-711.01.02.
Общата стойност на проекта е 123 812 евро, срокът на изпълнение е 16 месеца.
С общите усилия на партньорите ще бъде сформиран Съвместен комитет, чиято роля ще бъде да контролира изпълнението на дейностите по проекта. Съвместният комитет ще се състои от шест члена, по един представител от всеки партньор.
Целта на проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот” е създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и ресоциализацията на децата с физически и психически увреждания чрез разширяване на системата от социални услуги в община Кърджали.
Специфичните цели са подобряване на качеството на живот на децата с физически и психически увреждания на територията на община Кърджали и подкрепа на родителите на деца с увреждания в процеса на тяхното възпитание и социална интеграция.
Целева група по проекта са децата с физически и психически увреждания на територията на община Кърджали и техните семейства.
Дейностите по проекта предвиждат:
- ремонт, оборудване и функциониране на Дневен център за деца с психически и физически увреждания „Надежда”.
- обучения и семинари за екипа на Центъра, кръгла маса с експерти в местните и регионални власти и медийна кампания, насочена към обществеността за популяризиране на проекта и дейността на Дневния център.


 Прочитания: 2844 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign