Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ще има нов конкурс за директор на галерията

 25 Април 2007

На 22 март т.г. се проведе конкурс за директор на Общинска художествена галерия “Станка Димитрова”, в който участваха Гълъб Бочуков и Емил Пенчев. Красимира Живанова, зам.-кмет на община Кърджали беше председател на комисията, а членове бяха Бонка Балтийска – гл.експерт в дирекция “Музеи, галерии и изобразителни изкуства” към МК, Здравко Дедев – ст.юрисконсулт в общината, Павел Петков – директор на РИМ, Боян Желев – началник сектор счетоводство”Образование, култура и здравеопазване” в общината.
Двамата участници в конкурса бяха оценени по точкова система с оценителна карта по 10 показателя, касаещи познаване на нормативната уредба в областта на дейност на галерията и опазване на паметниците на културата; идеи за развитие на галерията като културно-просветен и научен институт; възгледи за спецификата и мястото на галерията в националната мрежа; виждания за комплектоване, опазване и представяне на фондовете на галерията; приложимост и реалистичност на вижданията за организацията на дейността, структурата и управлението на галерията.
Двамата кандидати за директор на галерията защитиха и изготвените от тях концепции за дейността на ОХГ”Ст.Димитрова” за периода 2007 -2010 г., в които представиха вижданията си за развитие на галерията.
Комисията изготви протокол, в който на първо място е класиран Гълъб Бочуков.
Кметът на общината инж.Хасан Азис съобщи днес, че няма назначен директор на галерията и предстои провеждане на нов конкурс. Преди да вземе това решение той е имал среща с Г.Бочуков.
Общинското ръководство, обявявайки конкурса е търсило за директор на този културен институт профила на мениджър в областта на изкуствата с ясни и свежи идеи за спасяване на културното ни наследство и промоциране на фонда на галерията в регионален и национален мащаб. Търсело е комбинацията между добър мениджър и познавач на изкуствата, с конкретни виждания за мащабна реставрационна, изложбена и популяризаторска дейност на ОХГ.Очакванията са били в посока на предложения за каталожна, рекламна дейност и обособяване на галерията като един от центровете на туризъм в общината, свързан органически с културно-историческия туризъм в региона.В концепциите на участниците в конкурса общинското ръководство не е открило потвърждение на тези свои очаквания, посочи г-н Азис.


 Прочитания: 2625 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign