Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха плана за работа по изпълнението на дейностите по проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”

 25 Април 2007

ПРОГРАМА ФАР 2004 “ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”
BG 2004/016-711.01.02

На 23 април се проведе първата среща по проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот” с участието на представители на Община Кърджали, Държавна психиатрична болница – Кърджали и асоциираните партньори: отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Съюз на инвалидите в България – клон Кърджали, Сдружение „Орфей” - Кърджали и Сдружение „Перперикон” – Кърджали. Участниците в нея обсъдиха и приеха план за работа по изпълнението на дейностите на проекта, финансиран по Програма ФАР 2004/ Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” BG 2004/016-711.01.02. Сформиран бе и Съвместен комитет в шестчленен състав, който ще извършва контрола по изпълнението им. По време на срещата бе приета и система за вътрешен контрол на работа.
Целта на проект „Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот” е създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и ресоциализацията на децата с физически и психически увреждания чрез разширяване на системата от социални услуги в община Кърджали. Според изготвения план за работа в края на тази година се очаква да заработи ремонтираният и оборудван по проекта Дневен център за деца с психически и физически увреждания „Надежда”. Предвижда се да бъдат проведени обучения и семинари за екипа на Центъра, кръгла маса с експерти в местните и регионални власти и медийна кампания, насочена към обществеността.
 Прочитания: 2100 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign