Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Предстои изграждане на модерен информационен център за административно обслужване в Община Кърджали.

 26 Април 2007

В рамките на един месец кметът на община Кърджали трябва да предприеме необходимите действия чрез Областният управител на Област Кърджали до Министъра на МРРБ за вземане на решение от МС за учредяване на безвъзмездно право на пристрояване допълнителна пристройка към източната фасада на сградата на Общинска администрация Кърджали.Това решиха днес на редовно заседание общинските съветници в Кърджали.
Процедурата по преобразуване на собствеността на терена за пристрояване на сградата и осъществяването на идейния проект за изграждане на информационен център за административно обслужване стартира през 2004 година. Всички етапи към днешна дата са преминати успешно, има изготвен проект и финансова обосновка за планираните средства. Положително становище за учредяване безвъзмездно право на изграждане на допълнителната пристройка дадоха вече областният управител и МРРБ. Остава по него да се произнесе и Министерски съвет.
Изграждането на модерен информационен център за административно обслужване в община Кърджали е в съотвествие с разработената и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2000. С реализирането на проекта ще се подобри качеството на административните услуги на населението и юридическите лица, ще се постигне по-голяма ефективност,ефикастност и прозрачност в управлението на общинската собственост и местната политика .
Изготвеният проект за информационен център предвижда сериозни инвестиции за преустроиство на съществуващата сграда.Допълнителната пристройка ще бъде на един етаж с разгърната застроена площ от 334 квадратни метра. В нея ще са разположени информационен център с приемна зала, работно помещение с десет работни места,салон за изчакване,заседателна зала със сто места, атриум, гардеробно помещение и входно антре.


 Прочитания: 2081 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign