Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 10 Юни 2019

С П Р А В К А

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Във връзка с чл. 26, ал. 2  и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 08.05.2019 г., за срок от 30 дни, бе публикуван Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали на интернет страницата на община Кърджали.

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения, възражения и становища, относно предложения проект на обявения адрес: град Кърджали, бул. „България” 41 или по посочения електронен адрес: ekologia_kj@abv.bg

 

Кмет на община Кърджали:……/П/.……..

/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1479 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign