Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изграждат инфраструктура за три нови социални услуги в община Кърджали за деца и младежи

 25 Юни 2019

     Изграждане на инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали, както и обновяване и модернизиране сградата на Дневен център за деца с увреждане "Надежда", са очакваните резултати от  новия проект на община Кърджали „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“.

   Проектът се реализира от община Кърджали  по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той бе представен днес на  пресконференция в общинска администрация пред представители на медиите, областна администрация, общински съвет и  общински служители.

     Зам.-кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска съобщи, че началото на проекта е дадено през февруари миналата година, а през изминалите месеци са реализирани част от дейностите по проекта.

   Става дума за изграждането на инфраструктура за трите нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години, които ще се помещават в старата сграда на ученическо общежитие №4 на бул. Беломорски до  сградата на съда и ремонт и реконструкция на ДЦ „Надежда“.

      По думите на инж. Митовска основната цел на проекта „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“ е да бъдат създадени условия за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи социални услуги в общността, както и подобряване ефективността и качеството на вече предоставяни социални услуги за деца  и младежи. Тя подчерта, че пряка целева група на проекта са 245 деца и младежи от 18 до 21 години, които живеят в риск и/или са с увреждания, които са с различен етнически произход, социален и здравен статус, а непреки бенефициенти са над 300 родители, както и 41 човека персонал на новите социални услуги.

   В рамките на днешната пресконференция стана ясно, че до момента са реализирани и тръжните процедури по проекта, а коментар за тях направи Беркант Барзат, експерт тръжни процедури по проекта, който е и старши юрист консулт, сектор „Правен“ в общинска администрация.

       Подробности по самите дейности по проекта внесе инж. Слави Димитров, експерт строителни дейности по проекта и старши експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ в общинска администрация. Той съобщи, че основните строително-монтажни работи за преустройство на сградата/ Ученическо общежитие №4/, в която ще бъдат създадени новите три социални услуги, включват изцяло вътрешно преразпределение на сградата, както и допълнително изграждане на стълбище и асансьор, които да обезпечават изискванията за достъпна среда.

    „Що се касае до строително монтажните дейностите в ДЦ „Надежда“, те включват  укрепване и заздравяване на компрометирани във времето зидове, на основата на  направено предварително конструктивно обследване, което дава точна и ясна насока за укрепването. Ще бъде направена и  топло и хидроизолация, за да се получи една модерна съвременна сграда с изискванията за енергийна ефективност“, подчерта инж. Димитров.

         Според екипа на проекта, с ръководител Нурай Вели, поставените проектни цели дават възможност и гарантират правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности, както и успешно продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.

     Тезата бе подкрепена и от Дора Христова, управител на Областният информационен център в Кърджали, която подчерта, че чрез този проект община Кърджали спазва две важни условия  за реализиране на проекти по европейските стандарти. А именно, устойчивост и реализиране на проекти, с европейски средства, които да  стигат по –близо до хората.

       Срокът за изпълнение на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" е 24 месеца  и трябва да приключи до 20 февруари идната година. След това отново по проект ще бъдат реализирани и трите нови социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 2239 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign