Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На 5 юли - Обществено обсъждане на проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”

 03 Юли 2019

На пети юли, петък, от 17,00 часа, в залата на Бизнес инкубатора,  Община Кърджали организира обществено обсъждане на проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”. Проектът стартира през  миналата година и по него бяха извършени дейности свързани с енергийната ефективност на сградите на четири училища и една детска градина, каза зам.-кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска. Тя допълни, че в рамките на проекта, както е и по задание, е бил извършен ремонт и  на плувния басейн в ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали. Там основно е обновено помещението, направена шпакловка по стените, таванът е обновен, всички плочки са подменени, подменена е  и филтърната инсталация.  Извършва се малка част допълнителни дейности, извън проекта, които се поемат от общинския бюджет.

В момента за всички учебни сгради по проекта  се изпълняват дейности свързани с доставката на оборудване за тях. Става дума за маси, столове, шкафове, интерактивни дъски и друго обзавеждане. Подмяната се извършва съобразно график, съобразен с ръководствата на училищата.  Проектът окончателно трябва да приключи  през септември.

По повод предстоящото обществено обсъждане в петък инж. Митовска съобщи, че то е във връзка  с поемане на краткосрочен  дълг, както и гаранциите към него. Общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 13 863 049,07 лв., а за осигуряването на финансов ресурс, който е в размер на около 20% от него община Кърджали може да кандидатства за банков кредит от ФЛАГ ЕАД-гр. София.

Във връзка с общественото обсъждане инж. Митовска съобщи, че  община Кърджали е  осигурила свободен достъп до информация за проекта  и всеки желаещ може да го направи в отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа  на  05.07.2019 г. /петък/. Информация за проекта е публикувана и на страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg, раздел „Програми и проекти”, подраздел  ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Граждани или институции могат да изпратят писмени становища във връзка с общественото обсъждане до 16,30 на 5 юли, като те се приемат в Центъра за услуги и информации на граждани в сградата на общинска администрация. Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане също могат да се заявят лично или писмено на същия адрес.


 Прочитания: 1378 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign