Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ проведе информационна среща по процедура, свързана с управление на отпадъците

 25 Юли 2019

По инициатива на Областният информационен център в Кърджали вчера се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“,  финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  В нея участваха представители на общини и неправителствени организации, които са преки бенефициенти по нея, като най-голям интерес проявиха общините Кърджали,Ардино и Джебел.

Пред присъстващите управителя на ОИЦ Кърджали  Дора Христова съобщи, че средствата предвидени по процедурата  са разпределени чрез приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативната програма „Околна среда”.  Тя запозна участниците във форума с условията за кандидатстване и сроковете, в които може да бъде направено това. Процедурата бе отворена на 24 юни 2019 г. , а крайният срок за кандидатстване е 26 август 2019 г.до 18,30 ч. Общият бюджет на процедурата за страната е 9 779 350. Максималния срок за управление на проектите е 18 месеца. Целта е при управление на дейности,намиращи се най-високо в йерархията на управлението на отпадъците да се справим с проблемите на битовите отпадъци, подчерта Христова.

Очакваните резултати са формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание при тяхното управление.

По време на срещата бяха засегнати и темите свързани с пилотното функциониране на общинската интегрирана система за управление на отпадъците, компостирането и рециклирането им.


 Прочитания: 1598 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign