Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължават ремонтите в района на площад „Хаджи Димитър“

 25 Юли 2019

Продължават ремонтите в района на площад  „Хаджи Димитър“  във връзка с  реализирането на проект „Ремонта и реконструкцията на уличната мрежа и въвеждане  на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад „Хаджи Димитър“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Климент Охридски“ и ул. „Добружда“. В момента дейността се съсредоточава в площадното пространство, за да може в най-спешен порядък да бъдат приключени ремонтните дейности и движението в района да бъде отпушено.

Днес в рамките на строително-ремонтните работи бе премахнато дърво от вида  „обикновен смърч”, находящо се в зоната на бъдещата източна пътна връзка на ул. Колокотница с кръговото кръстовище и попадането му в асфалтовата настилка на същата. Поради това, че съществуващото кръгово кръстовище създава множество предпоставки за пътно-транспортни произшествия, по проект се предвижда то да бъде с различно геометрично решение от сегашното. Целта е намаляване на натоварването на кръговото движение, както и конфликтните точки. Проектът е изцяло съобразен с действащата нормативна уредба в проектирането, като неговата основна цел е да осигури безопасното преминаване в тази конфликнта зона. Дейностите за отстраняването на дървото са съгласувани с главен експерт „Опазване на околната среда” в Община Кърджали. При огледа на дървото е установено частично изсъхване, поради силно нагряване на бетоновата настилка и липса на зелена площ около него, което е допълнителна предпоставка за  неговото отстраняване, категорични са специалистите. За неговото отстраняване има издадено разрешително

Връзката на ул. „Клокотница“ с кръговото кръстовище е разделена на две части-западна и източна. Западната част на улицата  ще осъществява  директна еднопосочна изходяща връзка с кръга. Източната част на улицата ще осъществява еднопосочна директна връзка от ул. Цар Калоян“ в посока автобусната спирка без да се влиза в кръга. По този начин, ще бъде намалено натоварването на кръговото движение и намалени конфликтните точки. .Изготвена е подробна вертикална планировка на района. Предвидени са изграждането на нови дъждоприемни шахти и корекция на съществуващите ревизионни шахти, както и подмяната на капаците им със нови самохоризонтиращи и заключващи се.

Иначе проектът за ремонтните дейности е разработен по отделно за площада и за трите улици ул. „Иван Вазов“, ул. „Климент Охридски“ и ул. „Добружда“.   На площада ще бъде изграден централен озеленен остров. Широчина на платното ще бъде от 8 метра, включващо две ленти  от по четири метра. В така оформеният кръг ще бъдат заустени прилежащите улици, а широчините на пътните ленти за движение при навлизане и излизане от кръстовището ще бъдат в границите от 3 до 6 метра в зависимост от широчината на заустване на улиците. Връзката на ул. „Св. Климент Охридски“ с кръговото ще се осъществява чрез ленти за движение с широчина 3 метра, а в подхода към кръстовище в южната част на улицата се предвижда оформяне на 5 бр. паркоместа с успоредно паркиране. В пространството, оставащо затворено между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Св. Климент Охридски“ се предвижда оформяне на още три паркоместа с успоредно паркиране и стоянка за таксиметровия транспорт.

Връзката с ул. „Беласица“ с кръговото кръстовище е предвидена да бъде еднопосочна, а лентата за движение на тази улица в подхода към кръга да бъде с широчина 4,5 м. В този участък в северната част на улицата също са предвидени паркоместа с успоредно паркиране-6 на брой.

С цел възстановяване на амортизираните тротоари и подобряване цялостния архитектурен вид на площадното пространство в проекта се предвижда пълна подмяна на настилката на пешеходните зони с цветни бетонови павета. Бордюрите ще бъдат подменени и понижени във височина. Предвижда се и озеленяване, както на централния кръг на кръстовището, така и на всички „острови”, попадащи в него, в т.ч. затревяване, засаждане на храсти и павета.

Обектът е част от проекта „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали” , финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Преди да бъде внесен за одобрение от финансиращия орган, частта за кръговото на пазара относно неговата геометрия и пространство, бе дискутирана в рамките на проведено обществено обсъждане.

Строителите призовават гражданите да не паркират автомобилите си в района, тъй като тези дни предстои да преминат множество тежки машини. Създадената временна организация на движението в района на Пазара обаче често се нарушава, алармират строители. Има случаи, в които шофьори бутат временно поставените знаци и преминават въпреки забраните.

Припомняме, че ограничението за движение и паркиране на автомобилите в района е в сила от 18 юли до 18 октомври тази година. Още един път се приканват водачите на ППС да спазват временната сигнализация за движение при преминаване през участъка.

 

Още снимки
 Прочитания: 1606 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign