Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Търсим терен за ново гробище

 15 Август 2019

„Обсъждане на идеи за локализиране на нов гробищен парк на град Кърджали“ беше темата на общественото обсъждане, което се проведе  тази вечер в голямата зала на Бизнесинкубатора.

Представени бяха три възможни варианта:

-в землището на с. Седловина-165дка;

-в землището на с.Сипей–около 65 дка;

-в кв. Горна Гледка, землището на гр. Кърджали, м. Келер, до старото гробище–75дка

Общественото обсъждане е във връзка с непрекъснато увеличаващата се необходимостот обособяване на територииза нови християнски и мюсюлмански гробищаи все по ограничените свободни площив съществуващия Гробищен парк, който е разположен на 160 дка.

На обсъждането инж.Хасан Азис, кмет на община Кърджали предложи да се създаде комисия от експерти, която да изготви становище в рамките на няколко седмици. Експертите ще определят зоната, възможна за изграждане на нов гробищен парк, на картите ще се нанесе трасето на околовръстния път,  собствеността на теренаи съседните имоти.Експертното предложение за зоната ще отговаря на всички нормативни изисквания за създаване на нов гробищен парк.На базата на това становище ще се проведе ново обществено обсъждане.

Още снимки
 Прочитания: 1346 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign