Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали – домакин на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”

 05 Септември 2019

 

 

                                                               

 

  Европейската комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал” и община Кърджали организират  за поредна девета година Образователния модул: Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при кризисни ситуации,причинени от терористични актове,природни бедствия и аварии от 19 до 20 септември 2019 година в град Кърджали.

  Инициативата е част от 14-то издание на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.Откриването на екологичния фестивал е предвидено на 19 септември 2019 г. в голямата зала на Общински център за култура и младежки дейности град Кърджали в 10.00 часа. Вход свободен!

В официалното откриване на събитието  се очаква да участват  инж. Хасан Азис, кмет на община Кърджали, г-н Бойко Благоев, ръководител отдел Комуникации на Представителството на Европейската комисия в България, г-жа Веселина Тихомирова,заместник-кмет“Хуманитарни дейности“,община Кърджали, г-жа Невена Праматарова, управляващ  директор на фондация “Европейски екологичен фестивал”, София,адв.Цветан Цветанов,председател на Съвета на фондацията.

Фестивалът стартира с прожекции на екологични филми за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от  климатични промени, природни бедствия, аварии и кризи.

Първото излъчване е на кратък документален филм /с тийзър/,в подкрепа на кампанията на ЕС EU Protects, представящ една истинска история за спасяването на град Отавиано  и съседни селища по склоновете около вулкана Везувий, Италия от възникналите много опасни горски пожари през юли 2017 година, когато са засегнати домовете на 24 000 души в региона. Филмът запознава с голямото и важно значение за страните членки и за гражданите на Европейския съюз на Механизма за гражданска защита на ЕС / www.europa.eu/euprotects/, популяризира  дейността на Координационния център в Брюксел, Белгия, Службата за реагиране при извънредни ситуации и структурата  e- Geos към Програма „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята, която предоставя сателитна информация, снимки и изработва карти на района на възникналите извънредни ситуации. Механизмът за гражданска защита на ЕС  е задействан 250 пъти за периода 2001 – 2017 година. Продукцията се излъчва с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

Екофестът тази година е отново със специалното партньорско участие на Българския антарктически институт с премиерно излъчване на 19 септември 2019 г. на новия  документален филм „Полярни изследователи” на Българския антарктически институт с автор Мария Чернева. Посветен е на завършилата през месец март 2019 година 27-ма Българска антарктическа експедиция. Продукцията на Мария Чернева, която бе част от тази експедиция, представя постиженията на българските учени и техните чуждестранни колеги по време на експедицията и по-конкретно  българския принос в изследването на Антарктида. Целта е да се популяризира значението в целия свят  на последния все още чист и малко засегнат от човешката дейност континент, да се привлече общественото внимание към неговото опазване и бъдеща експлоатация и популяризиране на мерките и  опазването на неговата уникална флора и фауна.Документалната продукция  носи широко послание, насочено към забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната среда и борбата срещу природните бедствия и произтичащите от тях аварии.

На 19 септември 2019 г.в  10.00 ч. е и откриването  на фотоизложбата „Антарктида” на Българския антарктически институт. Документалната експозиция е посветена на 60-та годишнина от подписването на Договора за Антарктида и 20 години от приемането на България за пълноправен консултативен член на Договора, наред с още 29 страни. Антарктическият договор е подписан във Вашингтон на 1 декември 1959 година. Договорът се прилага за района на юг от 60-ия паралел южна ширина. Документът постановява, че Антарктика трябва да бъде използвана изключително за мирни цели, гарантира свободата на научните изследвания, подпомага международното научно сътрудничество, отхвърля възможността за спорове за териториален суверенитет между страните по договора и забранява ядрените опити и разполагането на ядрени отпадъци.

През целия ден  на 19-ти септември  и 20 септември до обяд ще бъдат целодневно представени и специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Предвидено е и разпространение на  информационни материали сред населението и училищата в община Кърджали.

Тези инициативи  са посветени на забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната среда и борбата срещу природните бедствия и аварии.

По време на събитието на 19 септември 2019г.след обяд  в сградата и района на в Професионална гимназия по селско и горско стопанство ще има специална Презентация:"Планиране и реагиране в административни и образователни институции за защита от терористична заплаха",както и ще се проведе Практическо занятие: "Действие на застрашените и на  силите от единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено от терористична дейност“.Водещ координатор на тези прояви е  г-н Димитър Разкалински, началник сектор "УОМП" в община Кърджали заедно с  експерти от регионалните структури на НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, БЧК,Дирекция „Национална система 112“ – МВР.

Обучението  по практически мерки и действия за подготовка на населението в критична среда се планира да се проведе с  масовото участие на стотици ученици и техните преподаватели от училища от община Кърджали, както и за населението от общината и региона. Целта е придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на терористични актове, природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа до лекарска помощ на пострадали, евакуация в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура. Ще бъдат използвани учебни пособия и спални спасителни чували, осигурени от Европейската комисия.

На 20 септември 2019г. в Бизнесинкубатор – Кърджали ще се проведе и традиционната  ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации,причинени от терористични актове, природни бедствия и аварии  с участието на експерти от НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР,БАН,НБУ,Асоциация на сухопътните войски на България, сектор „Ук и ОМП" при община Кърджали,БЧК и др. Особен интерес предизвикват темите: "Приложение на космическите технологии при локализация на терористични действия довеждащи до пожари и обгазявания"и : "Реагиране при инциденти за сигурността. Оцеляване при терористична атака“на  проф. Лъчезар Филипов, ръководител секция "Астрофизика на високите енергии", Институт за космически изследвания и технологии при БАН и на г-н Илия Антонов, експерт сигурност и защита, хоноруван преподавател в НБУ, департамент „Национална и международна сигурност“, програма „Противодействие на престъпността и тероризма“

Практическото обучение и прожекциите са с Вход свободен.

Пълната програма може да намерите в прикачения файл.

 За фондация “Европейски екологичен фестивал”:

Основна цел на фондация “Европейски екологичен фестивал” е запознаване на обществото със съществуващите екологични рискове и кризисните ситуации пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на обществените,специализираните държавни и академични институции и структури, медиите, неправителствените организации и експертната общност.

От 2008 г. фондацията организира и Международния медиен форум „Зелено кино: Седмица на екологичните филми в София” с прожекции на най-добрите и наградени филми от фестивалните издания  и дебати по актуални екологични проблеми. Инициативата се провежда съвместно с Представителството на ЕК в България и стартира поради големия интерес от страна на софийската публика.

Работата на фондацията е свързана и с провеждането на редица екологични прояви и инициативи с широк диапазон на участие от страна на най-отговорни държавни и общински български институции, академични заведения и центрове, университети, екологични и правозащитни организации, водещи експерти в областта на екологията и медицината, електронни и печатни медии.

Фондация “Европейски екологичен фестивал”, София

е-mail: greenwave@euroekofest.org,

web site: www.euroekofest.org

За контакт:

Невена Праматарова,

Управляващ директор на фондация

“Европейски eкологичен фестивал”,

тел: 0878 175 881 

адв.Цветан Цветанов,Председател на Съвета на фондацията

тел: 0877 103374

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 963 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign