Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 25 Октомври 2019

Община Кърджали уведомява всички заинтересовани страни, че по проект BG05M9OP001-2.040-0120-С01 "Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали", стартира процедура за:

  1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги -5  медицински специалисти, 1 лекар, 1 рехабилитатор, 12 специалисти в  областта на  социалните  дейности/домашни помощници/ и шофьор.
  2. Подбор на потребители на  здравно-социални услуги на възрастни хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания от всички населени места на община Кърджали. 157 потребители ще получават безвъзмездно мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда в рамките на 12 месеца.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали - www.kardjali.bg.


 Прочитания: 1378 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign