Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 29 Октомври 2019

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса, на тема “Социално предприемачество – възможности за развитие” – представяне на законовата уредба за социално предприемачество и успешни практики и инициативи, по проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0348-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество”.

Кръглата маса ще се проведе на 31.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа, в голямата зала на Бизнесинкубатора с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12

 

 С уважение,

Нермин Мехмед –   ръководител на проект


 Прочитания: 1473 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign