Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Социално предприемачество-възможности за развитие

 01 Ноември 2019

Кръгла маса на тема  „Социално предприемачество-възможности за развитие“ , събра вчера представители на социални институции и неправителствени организации в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали.  Тя се реализира в рамките на проект  „Обществена пералня и услуги в дома“ и бе открита от ръководителя на проекта Нермин Мехмед.

„Социалното предприемачество е нова възможност за хората с увреждания да намерят  мястото си на пазара на труда, то обаче дава и нови по-широки хоризонти за развитието на социалната икономика в общините“,  подчерта в началото Мехмед. Тя посочи като пример реализиращият се проект от община Кърджали, по който бе създадено Социално предприятие „Обществената пералня и услуги в дома, което много бързо намери  потребители не само заради социалните цени предлагани за услугите, но и заради  качеството им.

В рамките на форума участниците бяха запознати с  различни нормативни документи свързани със социалното предприемачество в България. Сред тях  Националната концепция за социална икономика, плановете за действия от 2014 до 2019 година, както и с нормативните условия за развитието на  социалната икономика на местно ниво и действащата правна рамка на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, в сила от 02.05.2019 г. Подробно бяха коментирани и насърчителните мерки  за социалните предприятия от страна на МТСП, както и от органите на местното самоуправление.

Като добри практики в тази посока бяха представени създадени социални предприятия в страната, сред които и кърджалийското.

Изключително впечатление  на присъстващите направи  първото социално предприятие в град Добрич, което осигурява работа на младежи с интелектуални затруднения от Дневния център за възрастни и от защитените жилища в град Добрич, наречено„Чудната градина“. Не по-малко интересни се оказаха и осъществяваните дейности в останалите две социални предприятия, посочени като добри практики от  Бехрин Местан, технически сътрудник по проект „Обществена пералня и услуги в дома“. Те засягаха работата на общинското социално предприятие за изработка на туристически сувенири  в Бургас „Морски знаци“ в което работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки, както и „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” в гр. Котел.

Кръглата маса приключи с дискусия, в която участниците имаха възможност да дадат свои идеи  за развитието на социалното предприемачество в Кърджали, както и за разширяване на дейността на социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“, след приключване на проекта и задължителния период на устойчивост след това.

 

Проект: Социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0348-С01, процедура BG05M9OP001-2.010 “Развитие на социалното предприемачество”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. съфинансиран от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Още снимки
 Прочитания: 1151 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign