Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На встъпителна пресконференция бе представен новият социален проект на община Кърджали „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”

 15 Ноември 2019

На встъпителна пресконференция днес бе представен новият социален проект на община Кърджали „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”. С реализирането на предвидените дейности ще бъде разширен модела на патронажната грижа, ще се осигурят  почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора, както и ще се осигури материален и кадрови ресурс за предоставянето им.

Ръководителят на проекта г-жа Ширин Сюлейман подчерта, че се надява с изпълнението на предвидените дейности да бъде покрита една ниша, от която има обективна необходимост. Тя сподели, че вече е извършен подбор и е назначен екип за управление на патронажната грижа, който включва координатор и специалист "Социални услуги". Предоставени са и общински помещения, ремонтирани по проекта "Активно включване за независим живот".

По време на пресконференцията стана ясно, че към настоящия момент тече подбор и назначаване на персонал за предоставяне на интегрираните здравно-медицински услуги, който ще включва медицински специалисти, експерти в областта на социалните дейности и шофьор.

Вече се приемат документи и от страна на потенциалните потребители на интегрираните здравно-социални услуги, които са възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания от всички населени места на община Кърджали. 

Реалното предоставяне на патронажната грижа се очаква да започне от януари 2020 г.   В рамките на 12 месеца 157 потребители ще получават безвъзмездно мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За осигуряването на висококачествени здравни и медицински услуги са доставени  портативни електрокардиографи, медицински чанти, компютърна конфигурация с периферия, принтер и скенер.

На началната пресконференция присъстваха представители на социални институции, екипът за управление на патронажната грижа, заинтересовани страни и медии.

Проектът „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали” се реализира  по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Началото е поставено на 1 юли 2019 г.,  срокът за изпълнение е 18 месеца,  а стойността на проекта е в размер на 399 498, 08лв.

 

Договор №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1356 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.