Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение на вниманието на хотелиерите

 18 Ноември 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес.


Уважаеми хотелиери,

     На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър. 

     Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.

     В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.                              
До Кмета на общината се попълва формуляр от лицето, извършващ дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели  (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги.

      Формулярът се подава в сградата на Общинска администрация Кърджали в деловодството или по електронната поща: obshtinakardzhali@kardjali.bg в срок до 30.11.2019г.

 

ПРИЛОЖЕНИE:
Фомуляр за подаване на информация


 Прочитания: 1083 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign