Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 18 Ноември 2019

Уведомяваме Ви, че Община Кърджали има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 18.11.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионален кодекс, настоящият проект за решение е публикуван в интернет страницата на Община Кърджали - https://www.kardjali.bg, на 18.11.2019 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Кърджали на същата дата, както и в местни вестници. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината obshtinakardzhali@kardjali.bg и в информационния център в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесионален кодекс ще бъде направено обществено обсъждане на 19.12.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Бизнес инкубатора.


 Прочитания: 875 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign