Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет гласува създаването на 10 Постоянни комисии

 22 Ноември 2019

10 Постоянни комисии ще осигуряват ефективна помощ на Общинския съвет в Кърджали при приемане на решения от различните области на потребностите от общината. Това са комисиите за Бюджет и финанси, Икономическа политика, Устройство на територията, Законност и обществен ред, Образование, култура и вероизповедания, Здравеопазване и социални дейности, Младежки дейности и спорт, Транспорт и комуникации, Екология, европейски проекти и туризъм и  земеделие.  Решението, което гласуваха общинските съветници на днешното заседание, е  на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМ. Председателите  на комисиите и  техния поименен  състав от 9 души ще бъдат  приети на следващо  заседание на местния  парламент.

         Във връзка с актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г. бе  избрана  и Временна комисия от 7 члена  с председател Лятиф Расим и със следното представителство в нея на политическите партии в Общински съвет:  ДПС – 4 , ПП ГЕРБ – 2  и Коалиция „БСП за България” – 1.

       Съветниците гласуваха и  създаването на седемчленна  Комисия за противодействие на корупцията и  за  отнемане  на   незаконно  придобитото  имущество” за мандат 2019 – 2023 год.Това се налага  във връзка с изпълнението на разпоредбите на § 2, ал. 5 от ДР на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество-ЗПКОНПИ, а именно проверката на декларациите и производството на конфликт на интереси, касаещи общинските съветници, кметове на кметства, както и управителите на общинските предприятия”,  обясни   председателят на Общинския съвет инж. Юсеин  Ахмед.   Тя  ще се ръководи от Лятиф  Расим, представителите  в нея  на ДПС  са 4, на ПП ГЕРБ – 2 и на Коалиция „БСП за България” –1.

        На днешното  заседание  на  Общинския съвет в Кърджали бе  решено  още, че  кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и  председателят на  Общинския севет  инж.Юсеин  Ахмед да представляват община Кърджали в  Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България  (НСОРБ). На основание  чл. 21, ал.1, т.15  от  ЗМСМА  бе  гласувано също председателят на Общинския  съвет  инж. Юсеин  Ахмед   да  членува  в  Националната  асоциация  на  председателите  на  Общински съвети  в  Република  България.

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1206 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign