Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинските съветници избраха зам.-председател на ОбС-Кърджали и приеха Правилника за дейността на разпоредителния орган

 04 Декември 2019

Близо 40 минути продължи обсъждането на първата точка от дневният ред на днешното заседание на Общински съвет - Кърджали. Мнения и коментари във връзка с т.“Актуализацията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за мандат 2019-2023 г.“, се чуха от всички групи общински съветници.Те бяха от пълно отричане на така формулираното наименование на точката в дневният ред, до промяна на технически грешки в броя на комисиите. Състоя се и горещ дебат във връзка с определянето на възнагражденията на общинските съветници. Дори прекъсване на електрозахранването в залата не прекрати дебата и той продължи въпреки,че чуваемостта не бе добра.

В крайна сметка, с направени допълнения и корекции, Правилникът бе приет с 24 гласа „за“, 2 „против“ и 12 - „въздържали се“.

Така общинските съветници ще получават възнаграждение, което е 22 % от заплатата на председателя на Общински съвет Кърджали. Той пък ще получава 70% от възнаграждението на кмета, което е 3 000лв.

На общинските съветници ще се полагат допълнително и по 3% от възнаграждението на председателя на Общински съвет, за участие в Постоянна комисия.

Общинският съветник Радослав Милев направи три предложения, две от които свързани с възнагражденията и едно с  - публикуването на подробен протокол от заседанията на Общински съвет на интернет страницата на община Кърджали, секция „Общински съвет“. И трите не бяха приети, като публикуването на подробен протокол получи подкрепата на 15 съветници, а „против“ бяха 23-ма.

 

Като втора точка в дневния ред, общинските съветници гласуваха предложението за заместник-председател на разпоредителния орган. Като такъв бе избран Лятиф Расим, с 24 гласа „за“, 10 „против“ и 2-ма „въздържали се“.

По време на заседанието бе определен поименният състав и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет.


 Прочитания: 1287 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign