Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Предлагат актуализиране размера на местните данъци и такса битови отпадъци в община Кърджали за 2020 година

 18 Декември 2019

   На официалната интернет страница на община Кърджали е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Кърджали за 2020г. /https://www.kardjali.bg/?pid=4,obs_11/

    „На заинтересованите лица е дадена възможност в 30-дневен срок, считано от 18 ноември, да дадат своите предложения, мнения и становища по проекта. Могат да ги депозират на електронния адрес на общината и в информационния център, който се намира в сградата на общинската администрация”, съобщи  зам. – кметът Тунджай  Шюкрю, с ресор „Местни приходи”. Той  уточни, че Община Кърджали има открита процедура за приемане и на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. Ако измененията бъдат приети, се очаква в общинската хазна през 2020 година да влязат близо 2,5 млн. лв. приходи повече.

   На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионален кодекс, настоящият проект за решение е публикуван в интернет страницата на Община Кърджали - https://www.kardjali.bg, на 18.11.2019 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Кърджали на същата дата, както и в местни вестници. Същият е изпратен на браншовите организации и до всички кметства на територията на община Кърджали.

   Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината obshtinakardzhali@kardjali.bg и в Информационния център в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41.

    Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно-процесионален кодекс ще бъде направено обществено обсъждане на 19.12.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Бизнес инкубатора.

    Община Кърджали очаква  предложения, мнения  и становища по  двата публикувани проекта. Зам.-кметът Тунджай Шюкрю приканва гражданите за по – голяма активност при обсъждането на предложените изменения на размера на местните данъци и  определяне  таксата за битови отпадъци за 2020 г.

 

 


 Прочитания: 1316 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign