Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на местните данъци и такси

 20 Декември 2019

Вчера в залата на Бизнес инкубатора се проведе общественото обсъждане на две наредби на община Кърджали, касаещи местните данъци и такси. Това са  проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали и проектът на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година.

За да представят предложенията на общината и да отговорят на въпросите на граждани тук бяха кметът инж. Хасан Азис, заместникът му Тунджай Шюкрю, председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, екологичният експерт в администрацията Веселина Танчева, директорът на Дирекция „Местни данъци и такси” Соня Табакова.

Аргументация на предложението за таксите за битовите отпадъци направи Веселина Танчева. Запазва се размера на таксите за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществени места, която сумарно е 1, 02 лева на квадратен метър. „Единствената актуализация, която община Кърджали прави е свързана с отчисления по Закона за управление на отпадъците, които за 2020 година са 95 лева на тон. Към този момент този размер е 36 лева на тон, който е от 2016 година. И от тогава досега Община Кърджали не е увеличавала размера на отчисленията”, отбеляза Танчева.

Представяйки своите аргументи за повишаване стойността на местните данъци, директорът на данъчната дирекция Соня Табакова отбеляза, че някои от данъците не са актуализирани от 10 години. Като пример тя посочи Данък „недвижими имоти”, чиято ставка от 2009 година е 1,2 промила. Сега се предлага тя да стане 2 промила.

По време на дискусията бяха засегнати въпроси, свързани с  данъчните ставки, за дисбаланса между това какво плащат хората в града, крайградските села и населени места, които се намират на десетки километри от общинския център. Качеството на услугите по чистотата, които според участници в дискусията не е на добро ниво, също бе един от дискусионните въпроси.

В отговор на това кметът инж. Хасан Азис отбеляза, че по отношение на качеството на чистотата община Кърджали не е в най-добрата си форма. Въпреки това само през тази година са били подменени 110-литрови малки кофи, около 400 кофи тип „Бобър” и т.н. Според кмета без прекъсване се изпълняват графиците по почистване. Инж. Азис съобщи, че местата, където са разположени контейнерите за смет, ще бъдат градени, за да не може да се разпиляват боклуците от хора и безпризорни животни. Пример за т.нар. „островчета”, който го има и в други държави, отбеляза Азис. Ще продължим с подмяната на контейнерите. Ще имаме със сигурност и повече претенции към фирмата по чистотата”, подчерта кметът. 

Едно от предложенията, което постъпи в процеса на общественото обсъждане, бе на Борис Райчев, представител на Камарата на строителите в Кърджали. Според него е редно ставката на местните данъци и такси да бъде завишена, но това да става по-плавно и не по толкова драстичен начин, заради хората с ниски доходи.

А твърдението за това, че парите от таксите за чистотата не отиват по предназначение, тоест отново към управление на отпадъците, представи общинският съветник и бивш председател на местния парламент Раиф Мустафа. По думите му в началото на мандат 2015-2019 на базата на оглед за състоянието на чистотата в община Кърджали, извършен от специална комисия към Общинския съвет, са били взети решения, които обаче не довели до подобряване на състоянието на чистотата. От разговори с хора по селата и с кметовете Раиф Мустафа стигнал до извода, че по селата масово не спазва графика за събиране на отпадъците. „Разбирам финансовите затруднения на общината и съм за увеличение на такса „смет”,  но при едно условие – да се подобри качествено почистването на града и по селата на общината”, каза Раиф Мустафа. Кой коментира и данъчните ставки. Според него не може едни и същи ставки да важат за близките населени места и в села, който са отдалечени на десетки километри от общинския център. В този смисъл бившия общински шеф предложи населените места в общината да бъдат зонирани и да бъдат диференцирани ставките на данъците.

В изказването си пред участниците в общественото обсъждане и в отговор на част от повдигнатите въпроси кметът инж. Хасан Азис, подчерта, че желанието за поетапното повдигане на местните данъци и такси от страна на общинското ръководство е намерило спънка в обжалваните в съда решения в тази посока от областния управител. Градоначалникът подчерта, че в продължение на 10 години някои от данъците не са променяни с лев, а в това време Кърджали е променял своя облик. „появи се нуждата от увеличаване на услугите, които предлага общината и всяка дейност ние сме субсидирали със средства от местния бюджет”, коментира градоначалника. Като пример той посочи високите отчисления, които се правят по Закона за управление на отпадъците, при трикратното увеличаване на техния размер. „Само за миналата година ние сме платили 1,2 милиона лева. В нормалния случай те трябваше да бъдат насочени към благоустрояване, проекти на общината, към чистотата допълнително, към осветлението, към улиците, тротоарите, към училищата и детските градини”, коментира инж. Азис. По отношение на данъчните ставки, градоначалникът определи Кърджали като данъчен рай, като посочи редица общини в България с по-високи данъчни ставки от 2 промила нагоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1871 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign