Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 20 Декември 2019

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Кърджали за 2020 г.

На основание чл. 66 и чл. 69 от Административно- процесуалния кодекс за проект на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Кърджали за 2020 г., публикуван на интернет страницата на община Кърджали от 18.11.2019 г. до 18.12.2019 г. (включително), не са постъпили предложения, мнения, становища и препоръки.

На проведеното обществено обсъждане от 17:00 часа на 19.12.2019 г. за проект на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Кърджали за 2020 г., съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно- процесуалния кодекс, няма предложения, мнения и възражения.

 

 Кмет на община Кърджали:……./П/………

 /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1121 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign