Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали

 23 Декември 2019

След оспорвани дебати днес Общинският съвет прие с 23 гласа  „за“ и 15 „против“  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали.  Според решението  от 1 януари 2020 година се повишават данъка върху недвижимите имоти, данъка върху  МПС и туристическия данък. Допълнителните средства, които ще се генерират от увеличението на  местните данъци ще бъдат целево изразходвани  за конкретни дейности. 1 500 000 лв. за дофинансиране на образователната инфраструктура, 750 000 лв. за изграждане на Младежки дом, и по 250 000 лв. за ремонт на тротоари и изграждане на детски площадки.  Предложението бе на общинският съветник Сезгин Бекир и бе прието с  23 гласа „за“, 9 „против“ и 6  „въздържал се“.

Преди общото гласуване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали бе гласувано и предложението на ПК „Устроиство на територията“. То бе одобрено с 23 гласа “за“, 11 „против“ и 4 „ въздържал се“. Според предложението   увеличението на ставката на туристическия данък за местата за настаняване за категория една звезда  се увеличава  от 20 на 70 ст. , а за останалите с  по 20 ст.  на категория.

От трибуната на местния парламент представители на ГЕРБ, БСП и общинският съветник от „Демократична България – Обединение” Радослав Милев обявиха, че няма да подкрепят предложението на общинската администрация, тъй като то не е мотивирано достатъчно и само ръста на местните данъци в други общини от страната не е достатъчно това да се случи и в Кърджали. Не било ясно и къде отивали средствата, генерирани от местните данъци.

Според приетото решение на Общински съвет Кърджали от днес от 1 .01.2020г.  ставката на данъка върху недвижимите имоти се уеднаквява за всички имоти и става 2 на хиляда.

Промяната при данъка върху превозните средства засяга най-вече тези автомобили, които са без екологична категория, с Евро1 и Евро 2, като  коефицента при тях става 1,20. При автомобили с Евро 3 коефицента е 1,05, с Евро 4-0,95, Евро 5-0,70 и с Евро  6                                                                             -0,60.


 Прочитания: 1485 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign