Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха бюджета на община Кърджали за 2020 година

 13 Февруари 2020

       С  25 гласа „за”, 11 „против” и 2 „въздържал се” днес бе гласуван  Бюджет 2020 на община Кърджали. Размерът на годишната план-сметка е 69 960 000 лв. В сравнение с 2019 г.увеличението е близо 11 %. В Бюджет 2020 най-голям е делът за образование 33, 5 млн. лв., което съставлява 48 на сто, на второ място са средствата за  жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 18,5 млн. лв. или 27 на сто. Инвестиционната програма е в размер на 11 млн. и 243 хил. лв. като средствата ще бъдат насочени основно за пътна и образователна инфраструктура, подобряване на  водоснабдяването и социални грижи. Кметът инж. Хасан Азис благодари на всички, взели отношение по всички аспекти на бюджета - съставяне, изразходване и отчитане, градоначалникът подчерта, че  основната цел на бюджета е да направи общината по - добро място за живеене. През  2020 година се планира да бъдат усвоени 9 млн.лв. от оперативни програми на ЕС. По-голямата част са по ОПРР. Ще бъде реализиран  проект за изграждане на социални  жилища за 2 млн.169 хил. лв. Другият проект със социална насоченост е „Заедно за достоен живот” на стойност 1,7 млн. лв.  По програма ИНТЕРРЕГ Гърция - България предстои да бъде финализиран проектът „Древните Родопи и Егея” за 1,5 млн. лв. , който включва  изграждането на Посетителски център в подножието на арехеологически комплекс Перперикон. На заседанието на    Общинския  съвет бе приета  и  Програма за устойчиво развитие на общината през мандат 2019-2023 г. ”Заедно за Кърджали” и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. За продажба са предвидени обекти, сред които и два етажа от поликлиниката.

  

Още снимки
 Прочитания: 1596 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign