Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали кандидатства с над 50 проекта по програми на МОН

 29 Май 2007

Община Кърджали внесе в РИ на МОН гр. Кърджали 46 проекта по Националната програма “Модернизация на материално- техническата база в училище” ,изготвени от общинските училища.
По модул “Обновяване на материално-техническата база, където бюджетът е 3 милиона лева и ще бъде разпределен между одобрени проекти за 1000 училища в цялата страна, общината кандидатства с 25 проекта.
20-сет са проектите ,касаещи обновяване на физкултурни салони и спортни площадки, с които Кърджали кандидатства по модул “Спорт в училище”. Неговият бюджет е 15 милиона лева и ще бъде разпределен между 3 000 училища в страната. Максималната стойност на проект за физкултурен салон е до 70 хиляди лева, а за преасфалтиране на спортна площадка до 30 000 лева.
По модул “Достъпна архитектурна среда” също има внесен проект и той е на СОУ “П. Р. Славейков” на стойност 100 000лева.Бюджетът на модула е 3 милиона лева и ще бъде разпределен за 100 училища в страната.
Община Кърджали внесе проект и по четвъртия модул от Националната програма “Модернизация на материално- техническата база в училище”.Става дума за изграждане на пожаро-известителна система в три учебни заведения -ГПЧЕ “Христо Ботев”,СОУ “Йордан Йовков” и СОУ “Отец Паисий”.Проектът е на стойност 99 000 лева и е подготвен от общинска администрация. Бюджетът на модул “Безопасно училище”,по който се кандидатства с този проект ,е в размер на 1,5 милиона лева и чрез него ще бъдат финансирани общо 100 училища в цялата страна.
Всички проекти по програмата ще бъдат разглеждани и одобрявани от Министерство на образованието и науката. При положителна оценка община Кърджали ще поеме 50% от финансирането на конкретния проект .
Други 33 проекта са внесени от община Кърджали по Националната програма “Училището- територия на учениците”.17 училища от общината подготвиха проекти по модул “Ритуализация на училищния живот”,където максималната стойност на проект за униформи е до 40 000 лева.
По модул “Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност” в община Кърджали са постъпили за оценка и одобрение 16 проекта. Бюджетът на модула е 10 милиона лева за 3 000 училища в цялата страна, а максималната стойност на проект е до 5 000 лева. Ако той включва закупуване на дълготрайни материални активи, максималната му стойност става до 15 000 лева. По този модул Министерство на образованието и науката отпуска на община Кърджали 116 000 лева.


 Прочитания: 2690 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign