Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

193 домакинства от община Кърджали компостират биоразградими отпадъци

 29 Май 2007

Приключи изпълнението на проекта “Въвеждане на фамилното компостиране в Община Кърджали”, които бе финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
Общата стойност на проекта бе 47 692лв.,от които грант 42 692лв. и 5 000 лв. съфинансиране от страна на Община Кърджали. Проектът стартира през месец февруари 2006г. и бе реализиран в рамките на 15 месеца.
По проекта общо 193 домакинства от 12 пилотни населени места получиха компостери и ножици и започнаха да компостират биоразградими отпадъци. Във включените в проекта селища живеят 8% от жителите на общината. Пилотните домакинства са 10% от общия брой в съответните населени места.Количеството отпадък от всички домакинства преработено при първоначалното зареждане на компостерите е 78 куб.м.
Във всяко населено място за представителите на домакинствата бяха проведени практически обучения, включващи начини на зареждане и експлоатация на компостерите и консултации от експерти и семинари за обмяна на опит.
Проведената информационна кампания популяризира метода на компостиране сред жителите на община Кърджали и региона чрез статии и публикации. Като част от информационната кампания беше проведен модулен семинар за кметовете на останалите населени места, включващ темите- същност на компостирането, полза от компоста и сфери на приложение. На този семинар кметовете на пилотните населени места споделиха със своите колеги опита и наблюденията, натрупани по време на реализиране на проекта. Десетки домакинства, които не бяха включени в проекта също изявяват желание да използват компостери за преработка на биоразградими отпадъци. Кметовете на другите населени места в общината изразиха мнение, техните села също да бъдат подпомогнати за прилагането на компостирането.


 Прочитания: 2186 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign