Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 29 Май 2007

Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.42 от 29.05.2007 година е обнародвано обявление за извършване на съвместно уточняване на границите на бившите земеделски имоти, попадащи на територията на гр.Кърджали-кв.Възрожденци ІІІ част във връзка с изработване на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ, при следния график:

на 11.06.2007г. от 10.00 часа
/ за имоти в района от ул. ”Христо Ботев” на юг до ул.”Христо Г.Данов”/, кад.район 111
сборно място: до чешмата в градинката на пътя за с.Прилепци

на 12.06.2007 г.от 10.00 часа,
/ за имоти в района от ул.”Христо Г.Данов” на юг до бл.17/, кад. район 114
сборно място : пред бл.47, кв.Възрожденци, гр.Кърджали

на 13.06.2007г. от 10.00 часа
/за имоти в района от бл.47 на юг до бл.17/, кад.район 114 и кад.район 115
сборно място : пред бл.47, кв.Възрожденци, гр.Кърджали

на 14.06.2007г. от 10.00 часа
/за имоти в района от бл.17 на юг до ул.”Петър Берон”/, кад.район 114
сборно място: пред бл.17, кв.Възрожденци, гр.Кърджали

на 15.06.2007г. от 10.00 часа
/ за имоти в района от ул.”Петър Берон” на юг до пътя за гр.Ардино/, кад.район 114
сборно място: пред бл.2, кв.Възрожденци, гр.Кърджали


Земите с неуточнена собственост ще се предоставят за стопанисване на община Кърджали.
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 Прочитания: 2623 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign