Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №З-667/06.07.2020г.

 07 Юли 2020

З А П О В Е Д

№ 667 

гр. Кърджали,  06.07.2020 година

На основание  чл.44,ал.2  от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за  пътищата, чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата за транспортна дейност и  безопасността  на  движението в Община Кърджали, във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: ”Промяна на организацията на движение по ул. „Републиканска” и ул. „Джордж Вашингтон” в гр.  Кърджали” в гр.  Кърджали, община  Кърджали, област.  Кърджали за извършване  на краткотрайни  СМР  в обхвата на  пътя  по  ул. „Републиканска” в  гр. Кърджали, възложено задание от отдел „ИКС” при община Кърджали,

Р А З Р Е Ш А В А М :

         1. Да се затвори за движение и паркиране на ППС ул. „Републиканска” в  участъка  от кръстовището с ул. „Джордж Вашингтон” до кръстовището с ул. „Отец Паисий”/обходен маршрут за ППС по ул. „Джордж Вашингтон ” и ул. „Македония”/ в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: ” Промяна на организацията на движение по ул. „Републиканска” и ул. „Джордж Вашингтон”  в гр. Кърджали, за времето от 08.00часа до 17.00часа на  08.07.2020г.        

        2. За времето от 08.00часа до 17.00часа на  08.07.2020г. участъка  да  се  сигнализира съгласно схемата за  временна организация  на  движението  при  извършване  на  СМР  на  обекта, закона за  движение  по  пътищата  и  Наредба  № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД  при извършване на строителство и ремонт по  пътищата  и  улиците. 

        3. Ограничението да се въведе след съгласуване  на схемата на  временна организация  на  движението  със  сектор “ПП” при ОД на МВР - Кърджали.

        4. Сигнализирането  на  участъците и  създаването  на  необходимата организация  на  движението да се извърши от техническия ръководител Красимир Бакърджиев на  „Пътстройинженеринг ” АД, с. Груево - Кърджали.

        5. Движението да се нормализира не по късно от сроковете определени в т.1 от  настоящата  заповед.          

Копие от настоящата Заповед да  се връчи  на  всички заинтересовани  лица  за  сведение  и  изпълнение /“ПП” при ОД на МВР - Кърджали, Спешна помощ – Кърджали,  Пожарна безопасност – Кърджали и Арпезос  бус – Кърджали/.

Контрол  по  изпълнението  на  заповедта  ще  осъществявам  лично.                   

 

                                                         КМЕТ  НА  ОБЩИНА

                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И : …………П……….

                                                                                        /д-р инж.Х .АЗИС /


 Прочитания: 910 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign