Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект за изменение и допълнение на наредба

 20 Октомври 2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси / Приета с Решение № 130/28.06.2018 г. на Общински съвет - Кърджали изменена с Решение № 12/31.01.2019 г./

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация - Кърджали, бул. „България“ №41 или на e-mail obshtinakardzhali@kardjali.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.11.2020 г. от 17:30 часа в залата на Бизнес инкубатора, ул. „Отец Паисий“ №12, гр. Кърджали.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка


 Прочитания: 1155 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign