Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали се проведе информационен ден в рамките на кампанията по проект „Build Solid Ground“

 23 Октомври 2020

Информационен ден, включващ семинар за представяне на глобалните тенденции за устойчиво развитие на градовете и жилищтната политика и доброволческа инициатива за подобряване на градската жилищтна среда бе проведен днес в Кърджали в рамките на информационната кампания по проект Build Solid Ground,  Хабитат България.

В семинара, съдържащ два панела, с лектори Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България и Ася Добруджалиева-мениджър проекти, участие взеха представители на община Кърджали и общинските структури свързани с темата.

Участниците имаха възможност да се запознаят с глобалните политики за устойчиво развитие на градовете и жилищната политики, основани на новата програма за развитие на ООН, приета през септември 2015г. Във фокуса на вниманието бяха и новият градски дневен ред на ЕС и парижкото споразумение за изменението на климата и политиката на ЕС за Енергийна ефективност.

Към дискусия  по основни въпроси свързани с представянето на националните политики и добри практики за устойчиво развитие на градовете бе насочен вторият панел. В него бяха представени  общинските аспекти  при реализирането на националната жилищна стратегия, градовете на бъдещето и иновациите при планирането и как общинските стратегии, които могат да се адаптират към климатичните промени. В рамките на дискусията бе поставен акцент и върху изграждането на социални жилища в общините.

Семинарът се проведе днес преди обяд в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали и бе открит от зам.-кмета на община Кърджали Тунджай Шюкрю. В следобедните часове, като част от събитията включени в информационния ден, се проведе и доброволческа инициатива за подобряване на градската  и паркова инфраструктура, с материали и инструменти осигурени по проекта.

 

Build Solid Ground е глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International и надгражда застъпническата кампания Solid Ground, пилотно изпълнявяна от Хабитат България в периода 2015 г. – 2017 г. Тя се финансира от направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC, Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Проектът е 3-годишен (01.11.2017 г. – 31.10.2020 г.) и се изпълнява от 14 партньора от 7 европейски държави, вкл. България. Целта на проекта е да бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани с глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 Устойчиви градове и общности, както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от глобалната конференция на ООН Habitat III, за насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни нужди.

Още снимки
 Прочитания: 801 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign