Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На 31 октомври изтича срока за внасяне на данък върху върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък за 2020г.

 27 Октомври 2020

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ        

ДИРЕКЦИЯ  „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ НА 31.10.2020г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И  ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2020г.

Задълженията си  може да платите на касите на дирекция „Местни приходи”, намиращи се на ул.”Деспот Слав” № 1 /над Паспортна служба/ и в сградата на Община Кърджали- Информационен център, на касите на Изипей, на касите на „Български пощи” или по следната банкова сметка в „Търговска банка Д”- Кърджали:

 IBAN-  BG 09 DEMI 92408400072453, BIC -  DEMIBGSF    по съответния код за вид плащане:

441400 – патентен данък и лихви

442100 - данък върху недвижимите имоти и лихви

442300 - данък върху превозните средства и лихви

442400 - такса битови отпадъци и лихви

442500 – данък при придобиване на имущество и лихви

442800 – туристически данък и лихви

443400 – пътен данък и лихви

446500 – глоби, имуществени санкции

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на просрочени задължения чрез частни  и държавни съдебни изпълнители.

Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/ 6-29-57; 6-29-61; 6-56-97 както и чрез сайта на община Кърджали.

 

                                                                                                        Дирекция „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 

 

 


 Прочитания: 638 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.