Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект на наредба

 11 Ноември 2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на подзаконов нормативен акт Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община Кърджали  и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения в 30-дневен срок, считано от 11.11.2020г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кърджали, бул.”България” №41 или на e-mail obshtinakardzhali@kardjali.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали със съответните мотиви и частична предварителна оценка


 Прочитания: 1482 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign