Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нова платформа за консултиране с гражданите въвежда Община Кърджали

 09 Февруари 2021

Община Кърджали, в партньорство със сдружение“Кърджали решава“,  внедрява иновативната онлайн платформа за обществени консултации CONSUL. Инициативата цели подобряване на взаимодействието на общината с гражданите и сеосъществява в рамките напроекта  „Вход за граждани“ на мрежата Форум Гражданско Участие.

Община Кърджали е една от общо четирите в страната, която изяви желание да се включи в проекта „Вход за граждани“ като въведе в употреба този модерен инструмент за консултиране с гражданите. CONSUL понастоящем се ползва в над 30 страни по света и от повече от 130 публични институции, като дава възможност на гражданите активно да участват в изготвянето на нормативни актове и планове на местно ниво, да гласуват за различни предложения на местната власт или да изпращат свои, да дискутират и изразяват мнение онлайн.

На платформата, която в момента се изгражда и адаптира за нуждите на администрацията на община Кърджали безвъзмездно от Форум Гражданско Участие, ще се публикуват проекти на общински нормативни актове, ще се провеждат допитванияи обсъждания.Понастоящемтя е инсталирана на тестова система, докато бъдат прецизирани всички нейни функционалности. В последствие ще бъде инсталирана на отделен сървър, закупен специално за целта от Община Кърджали.Предстои да бъде избрано официално име на платформата, както и да бъде изработена нейната отличителна визия. В този процес ще бъдат поканени и активни младежи от град Кърджали. Целта е да се привлече интересът и на младите хора към обществените въпроси и в същото време да се даде възможност за изява на тяхната креативност.

На интернет страницата на Община Кърджали ще се създаде единна и достъпна секция с информация за предстоящи и текущи консултации, начин за участие, формуляри за изпращане на мнения и становища и резултатите от тях. Жителите на Община Кърджали ще бъдат информирани регулярно за напредъка по проекта, в който е предвидено провеждането и на публично обсъждане с гражданите по обществено значима тема.

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява от ФГУ и БЦНП с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

 

 

 

 


 Прочитания: 1888 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign