Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кърджали, който е в размер на 75 700 000 лева

 12 Февруари 2021

В залата на бизнес инкубатора в Кърджали снощи се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кърджали за 2021 година. Това стана при спазване на всички противоепидемични мерки. План-сметката бе представена от експерта в администрацията Зина Касабова, главния счетоводител Радостина Боева, за да отговарят на въпроси тук бяха заместник-кметът инж. Катя Митовска и председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед.

В залата присъстваха специалисти в общинската администрация, общински съветници от почти всички групи в местния разпоредителен орган и граждани.

 Проектобюджетът на Община Кърджали за 2021г. възлиза на 75 700 000 лева.В сравнение с началният план за 2020г. 69 960 000 лв. увеличението е  близо 7 % .Този ръст се дължи завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2021г.,както и на неусвоен преходен остатък от 2020г.в размер на 3 843 359лв.,основно от капиталови средства.

Основна характеристика на Проектобюджет 2021 година е ,че макрорамката му е обусловена от известните и неочаквани последици и мерки срещу пандемията като осигурява непрекъсваемост на най-важните публични услуги -детски градини,училища,сигурност ,достъп до социални услуги,управление на отпадъците и почистването на улиците. Заложен е процеса по подобряване качеството на жизнената среда за обитаване чрез благоустрояване на публичните пространства.

По-важните специфики в бюджета на община Кърджали са увеличена минимална работна заплата от 610лв.на 650лв.; Непроменени размери на данъците в разчета; Значително увеличаване на средствата за делегираните дейности-като най-значително е в във функция”Социално осигуряване,подпомагане и грижи”-с удвоен размер на средствата-в следствие на стартиране на нова дейност”Асистентска подкрепа”, организирана и администрирана от Общината; Продължаване дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности-общинска администрация,образование и култура,но под условие след полугодието.

През 2021 година Инвестиционната програма на Община Кърджали/без СЕС и без делегираните бюджети/ се планира в размер на 9 039 757 лв. Изпълняват се 12 проекта,финансирани от ЕС в размер на 10 150 120лв.

С идеи към бюджета за настоящата година излезе съветникът от ДПС Сезгин Бекир, който предложи да се обърне внимание на изчерпващите се места в гробищните паркове и да се помисли за обособяването на нови такива, както и да се използват старите плочки, които сега се подменят с нови, за оформяне на тротоари по улицата, която води към гробищния парк. Общинските съветници от групата на БСП Милко Багдасаров и Георги Кючуков направиха своите писмени предложения за обекти, които според тях трябва да бъдат включени в бюджета.

Повдигнаха се въпроси от граждани, свързани с поддържането на зелените площи в Кърджали. Стана ясно, че през 2021 година Община Кърджали е предвидила средства за поставяне на видеонаблюдение на невралгичните точки с концентрация на противообществени прояви, стана ясно още на общественото обсъждане на проектобюджета. Също така са заложени и 50 000 лева, предназначени за изграждане на приют за бездомни кучета, средства за ремонт на покрива на музея и др.

Заместник-кметът инж. Катя Митовска покани всеки, който има някакви идеи и предложения, които да бъдат включени в бюджета за 2021 година, да посетят общинската администрация, където чрез специалисти да бъдат информирани и обсъдени възможностите за финансиране.

Още снимки
 Прочитания: 1126 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign