Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали представи европейски програми, по които може да се кандидатства с проекти

 28 Май 2021

На нарочна пресконференция експертите в ОИЦ Кърджали представиха програми на ЕС, по които може да се кандидатства с проекти, както и механизмите за финансиране по съответните вече отворени мерки.  Освен това бе презентиран и новоиздадения Наръчник „Европа и ние”, даващ представа за приоритетите през новия програмен период 2021-2027 година. Пред журналисти информацията бе представена от ръководителят на ОИЦ Дора Христова и експертът Мариана Петрова. Тук бе и началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” в общинската администрация Надежда Цветкова.

Петрова презентира програмите, по които може да се кандидатства с проекти, а те са  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ и резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на същата програма.

Мариана Петрова представи и Подмярка 4.2.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони.

Наръчникът „Европа и ние” презентира ръководителят на ОИЦ Кърджали Дора Христова. По думите й той дава представа за приоритетите през новия програмен период от 2021 до 2027г. В него страната ни предстои да усвои 9 млрд.евро по европрограми.Тя е от малкото страни,които получават увеличение на помощта. Специално внимание е отделено на общата селскостопанска политика. Тя дава възможност на земеделските производители да кандидатстват и през този период за евросубсидиране.

По думите на Дора Христова през новия програмен период Общата селскостопанска политика ще се съсредоточи  върху девет цели,като най-важната е гарантирането на справедливи доходи на земеделските стопани.  

В наръчника са посочени и петте стълба на политиката на ЕС през новия програмен период,които ще се реализират в програми.Те са: по интелигентна Европа; по-зелена и безвъглеродна Европа; по добре свързана Европа; по-социална Европа; Европа близо до гражданите. Наръчникът е предназначен както за местните власти и бизнеса, така и за информиране на хора в образователната сфера, подчерта Дора Христова.

Още снимки
 Прочитания: 1052 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign