Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на тема „Образованието в община Кърджали – проблеми и решения”

 31 Май 2021

На 28 май т.г. в ЦПЛР-ОДК Кърджали се проведе Обществено обсъждане на тема „Образованието в община Кърджали – проблеми и решения”.

Събитието бе организирано от Община Кърджали и „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” в рамките на проект  „Вход за граждани“ на мрежата Форум Гражданско Участие.

В Общественото обсъждане се включиха 45 участници: директори на общински училища и детски градини, ЦПЛР, педагогически специалисти, младежи от ДМП към ЦПЛР-ОДК, младежи от УП при СУ „П.Р.Славейков”, екипът на проект „Вход за граждани” от Община Кърджали, представители на „СИР-Кърджали решава”.

Г-н Себахатин Риза, Секретар на Община Кърджали приветства участниците и представи екипа на проекта. Д-р Сезгин Бекир, общински съветник и член на екипа на проекта, сподели как е възникнала идеята Община Кърджали да есред първите четири общини  в страната, които въвеждат в употреба модерен инструмент за консултиране с гражданите. Росица Средкова, председател на УС на „СИР – Кърджали решава” представи съвременни методи за онлайн консултиране с гражданите на местно ниво: CONSUL. Беше представен и тестовия вариант на платформата „Кърджали за теб” – регистрация и възможности за използване. Г-жа Ширин Сюлейман, Директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Кърджали обясни необходимостта от промяна в ПРАВИЛНИКА ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО ”ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ” И ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ,  ГЛАВА  ТРЕТА: НАГРАДИ  ПО  ПОВОД  24  МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ. Тя подчерта колко е важно участието на гражданите при създаването на нормативни документи.

Г-жа Василка Григорова, „СИР-Кърджали решава”, води работата по групи, в която всички участници взеха активно участие и направиха конструктивни предложения за промяна на правилата и критериите за връчване на награди по повод "24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност".

Когато бъде изготвен, проектът на Правилника ще бъде качен на платформата „Кърджали за теб” за широко обсъждане с гражданите.

Почти всички участници, при попълването на анкета, изразиха мнение, че проектът „Вход за граждани” и платформата „Кърджали за теб” ще бъдат полезни за развитието на община Кърджали и ще дадат възможност на гражданите да участват активно в обсъждането на важни теми и проблеми, нормативни документи, инфраструктурни проекти и др.

Община Кърджали и „СИР – Кърджали решава” изказват своята благодарност към всички участници, специално към младите хора от ДМП към ЦПЛР-ОДК и УП при СУ „П.Р.Славейков”.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1101 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign