Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали първа в страната с приет план за насърчаване на ваксинацията срещу Covid-19

 19 Август 2021

Общински съвет прие единодушно на свое заседание днес предложения от Общинска администрация по инициатива на кмета на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис  План за подпомагане и координация на дейностите за  ваксиниране срещу Covid-19   в община  Кърджали. Групите съветници на ДПС, ГЕРБ, БСП подкрепиха инициативата и обявиха, че ще дадат личен пример и ще работят за реализация на мерките в плана.Съветниците подкрепиха и предложението на постоянната комисия по здравеопазване към ОбС за реализиране на дейностите да се използва финансов ресурс в размер до 50 хил.лв. от предвидените средства за издръжка на общинска администрация.

 Община Кърджали е единствена община в страната , която приема такъв план, това е иновацияа по отношение грижата за здравето на хората.

„В настоящия момент ситуацията в страната  предполага по-активно  включване и на местната администрация в борбата с разпространението наCovid-19.В момента вирусът подлага на изпитание и хората, и институциите, които носят отговорност за здравето на хората  с новите мутации и прогнозираното настъпление на четвърта вълна.

В началото на пандемията местната власт в Кърджали показа висока степен на отговорност.Бяхме на първа линия съвместно всички звена на администрацията, кметовете на населени места, съветниците, предприеха се мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

В навечерието на Нова година  община Кърджали  беше една от първите общини в страната, която изработа Ангела на Кърджали и сложи специален знак в израз на  нашата  благодарност към грижите на лекарите,здравните работници.

Няма как местната власт да остане изолирана, отговорностите ни продължават и при новото разпространение на вируса, с новите мутации.Всички общини работят активно за преодоляване на пандемията, но няма друга община с такъв документ на ангажираност.Ние имаме статистическа информация за ваксинираните лица в администрацията, кметствата, общинските звена.Започваме разговори и работа съвместно с РЗИ и личните лекари, с доброволчески екипи разяснителна кампания.Целта е община Кърджали да покаже високо ниво на ваксинираност, съизмерима със световните стандарти за ваксиниране.“, каза в свое изявление пред ОбС след гласуването на плана кметът на общината д-р инж.Хасан Азис.

Планът за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу Covid-19 в община Кърджали е разработен от работна група, съгласно заповед на кмета на община Кърджали № 853/26.07.2021 г. с участието на служители от общината, представители на ОбС и РЗИ.В него се прави анализ на ситуацията с процеса на ваксиниране като се посочва, че в община Кърджали по  неофициална информация и данни, събрани от общинска администрация, с приключен процес на ваксиниране са около 16 000 души, което е около 27% от подлежащите за ваксинация население (основно лица над 18 годишна възраст). Това е много под стойностите за достигане на необходимият колективен имунитет от  минимум 70 % ваксинирано население.

Целите на планаса повишаване на информираността на населението за ваксинирането срещу COVID-19,подпомагане на процеса по организация на ваксиниране на целевите групи, повишаване на броя на ваксинираните жители,намаляване на разпространението на инфекциите със SARS-CoV-2 и ограничаване на въздействието на т.нар. „четвърта вълна“.                         

        Основните целеви групи са: Медицински специалисти в звено училищно и детско здравеопазване; Персонал, работещ в предоставените социални услуги от община Кърджали и в учебните заведения; Служители в общинска администрация, общински дружества и предприятия; Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с хронични заболявания; Уязвими групи от населението;

        Предвидените мероприятия и мерки за реализиране на кампанията за повишаване активността на населението за ваксиниране срещу COVID-19 включват комуникационна кампания, опираща се на научни факти и доказателства, за ваксинирането срещу COVID-19, Отправяне на ясни послания към различните групи на обществото за значението и ползите от ваксинацията, Разпространение на посланията и материалите чрез местни медии, социални платформи, РЗИ, ОПЛ, медицински специалисти, социални работници, здравни медиатори, НПО, работодатели, религиозни лидери, Съдействие и подпомагане на желаещите лица да се ваксинират, Създаване на организация за  посещение на мобилни ваксинационни екипи в отдалечените населени места и домовете на потребители на социални услуги, които желаят да бъдат ваксинирани.

Част от дейностите за изпълнение на мерките са обявяване на телефон за ваксиниране на желаещите да се имунизират, осигуряване на медицински специалисти за  мобилните екипи за ваксинация на населението, разрешаване на 2 дни допълнителен  отпуск за ваксинирани служители, които могат да се ползват в дните за ваксинация или деня след ваксинация.Предвижда се също при ограничаване (затваряне) на ДГ, да се разкриват дежурни групи в детските заведения, в които да се осигури  физическото присъствие на децата на ваксинираните родители /и двамата родители/ като в тези групи да работи само педагогически и непедагогически персонал с поставена ваксина.

 


 Прочитания: 1072 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign