Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 15 Февруари 2021

Утре, 16.02.2021г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” осмото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

В него експерт от Областния информационен център ще фокусира вниманието на слушателите върху две от програмите на ЕС, от чиито мерки могат да се възползват  всички, които се интересуват. Това са Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма  за наука, образование и интелигентен растеж, през програмния период 2021-2027 година.

Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 343 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign