Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

 01 Септември 2021

ПОКАНА за участие в  РАБОТНА СРЕЩА

Уважаеми съграждани и представители на институции и  неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването и социалните дейности,

Община Кърджали е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали), който е основна част от стратегическите документи и има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в следващите седем години.

Във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали Община Кърджали организира работна среща с представители на институции и  неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването и социалните дейности.

Работна среща ще се проведе на 03.09.2021 г. /петък/ от 09.00 ч. в голямата зала  в сградата на Бизнесинкубатор–Кърджали на адрес:  гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф” № 9.

Целта на работната среща е да получим мнението, нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни в сферата на здравеопазването и социалните дейности за развитието на общината в следващия програмен период.

Резултатите от работната среща ще ни помогнат да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“, визията и приоритетите за развитие от ПИРО.

Участието на заинтересованите страни – представители на социални институции, Общински съвет-Кърджали и неправителствени организации е от изключително значение при подготовката на най-важния стратегически документ на община Кърджали и ще гарантира неговото качество и реалистичност.

 

Очакваме Ви! Вашето мнение е важно за нас!

 

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 


 Прочитания: 216 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.