Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Икономическото и териториалното развитие на община Кърджали във фокуса на работна среща с местния бизнес

 02 Септември 2021

Работна среща с представители на  местния бизнес и заинтересованите страни в сферата на икономическото и териториалното развитие се проведе, тази сутрин, в сградата на Бизнес инкубатора в Кърджали. Тя бе първата от поредицата такива организирана от община Кърджали във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическа част на План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали).

На поканата, за участие във форума, се отзоваха бизнесмени, представители на бизнес организации, председателя на Общински съвет Кърджали и общински съветници, представители на областна управа и общинска администрация.

Срещата, в която участваха и екип консултанти от УНСС – София – проф. Н.Щерев, д-р  П. Биолчева, д-р И. Иванов,  бе открита от кмета на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис. Той подчерта, че планът е основна част от стратегическите документи и има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в следващите седем години.

 Участниците в срещата  изказаха мнения свързани с нагласите и очакванията на бизнеса за икономическото и териториално развитие на общината в следващият програмен период. Като основни проблеми те посочиха засиленият трафик на автомобили през града, липсата на обходен път и паркинги, както и липсата на квалифицирана работна ръка. Поискаха повече детски градини и още едно училище в кв. Възрожденци. Не на последно място бе дискутирана и информацията свързана с разпределителна станция на газопровода от Гърция, като бе подчертано, че към момента такава не е предвидена.

От своя страна, кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис коментира възможностите за  оформяне на зони за отдих, зони около парковете и зона около водното огледало. Той посочи като проблем липсата на единен бранд на общината от гледна точка на бизнеса, както и  ежегодното промотиране на местния бизнес на различни форуми и изложения. Според него трябва да се работи и в посока на търсене на тясна връзка между бизнеса и образованието, както и за развитието на малките населени места.   

   Направените предложения в рамките на работната среща за ПИРО-Кърджали бяха обобщени в няколко основни точки. Сред тях дейностите свързани с повишаването на качеството на живот на хората, развитието на градската среда /благоустрояване,  изграждане на нови детски площадки и други дейности/ в град Кърджали с предимство в кв. Възрожденци. Като предложение в ПИРО да влезнат са и включването на мерки за намаляване на безработицата на младежите до 25 години и хората над 55 години, както и максимален брой проекти, свързани с въвеждането на „умни” технологии в публичните услуги. Работата по изграждането на околовръстният път също бе сред предложенията, които да бъдат включени в ПИРО-Кърджали.

Резултатите от проведената работна среща ще помогнат за формирането на обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“, визията и приоритетите за развитие от ПИРО.  

Още снимки
 Прочитания: 1014 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign