Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работна среща с представители на сфери „Култура ” и „Туризъм”

 02 Септември 2021

Представители на културни институции, читалища, туроператори и общинска администрация  се включиха в третата организирана днес работна среща във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г./ ПИРО-Кърджали/

Срещата бе открита от председателят на работната група за плана Сабахатин Риза, а участниците в нея посочиха основните проблеми за тяхната сфера, които би трябвало да намерят решение при подготовката на анализа за стратегическия документ. Сред тях са лошото състояние на сградният фонд на културните институции и читалищата, недобра комуникация между бизнес, община и институции, както и липсата на стратегическо управление на туризма. Бе посочено още, че към момента все още липсват планове за управление на паметниците от недвижимото културно наследство и природните забележителности и защитените територии, а местните хора не познават културното наследство и природното богатство- скални феномени, редки и защитени растителни и животински видове. Недоброто състояние и липсата на прилежащата инфраструктура към хотели и места за настаняване също бе посочено като проблем за развитието на туризма в общината. Не на последно място бе поставен въпроса с квалифицираните кадри в туризма, които за съжаление също липсват.

          В крайна сметка като предложение за ПИРО бе решено, че трябва да бъдат включени проекти свързани с основния ремонт на сградния културните институции, дейности за повишаване на информираността на местната общност за културно историческото наследство и природно богатство, както и подобряване  на инфраструктурата до паметниците на културата и изграждане на нова такава.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 899 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign