Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за участие в анкетно проучване

 03 Септември 2021

ПОКАНА за участие в анкетно проучване

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали), Община Кърджали провежда анкетно проучване за нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, свързани с развитието на общината в следващите седем години.

Анкетата има за цел да получим мнението на обществеността за да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“. Получените резултати от проучването ще бъдат използвани при подготовката на аналитичната и стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021 – 2027 г.

Участието на гражданите, бизнеса, институциите и неправителствените организации е от изключително значение при подготовката на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Анкетата може да попълните онлайн на следния адрес: https://forms.gle/L2Ng9r1WHy8mzUuz6. Анкетата е анонимна и ще бъде активна от 02.09.2021 г. до 15.09.2021 г.  включително. Попълването на анкетата ще ви отнеме 10 минути.

Актуална информация за процеса на разработване на ПИРО- Кърджали 2021-2027 г. може да намерите на интернет страницата на Община Кърджали в раздел „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” на следния адрес: https://www.kardjali.bg/?pid=3,piro.

Мнения и предложения във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г., можете да изпращате и на следния имейл: ip_kj@mail.bg.

Благодарим Ви за участието! Вашето мнение е важно за нас!

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 


 Прочитания: 577 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign