Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на Наредба за провеждане на обществени консултации

 09 Септември 2021

Обществено обсъждане на проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Кърджали се проведе снощи в залата на бизнесинкубатора. Съорганизатори и участници в обсъждането бяха Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”.

Тази наредба е изготвена благодарение на участието на община Кърджали през 2019 година в проект „Вход за граждани” на „Форум Гражданско участие”, който се финансира от Евроепйския финансов механизъм и е подкрепен от „Фонд Активни граждани – България”.

Тук бяха и техните представители – водещи и модератори на събитието, Ива Таралежкова – председател на УС на „Форум Гражданско участие”, и Росица Средкова – председател на „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”.

Община Кърджали ще бъде една от първите общини в България, които имат такива наредби, подчерта Ива Таралежкова. И продължи: „В същото време община Кърджали е първата община в България, която вече има собствена онлайн платформа за обществени консултации, която се казва „Кърджали за теб”, на базата на платформата „Консул”. Тя се ползва в над 30 държави в целия свят, от над 170 институции, организации, университети, общини, министерства и т.н. това е един много нов и модерен онлайн инструмент, чрез който граждани и институции могат заедно да обсъждат местни проблеми, предложения за проекти или наредби. По този начин се подобрява комуникацията и диалога”, каза при откриването на общественото обсъждане Ива Таралежкова.

В обсъждането участваха и Сезгин Бекир, инициатор на провеждането му и част от екипа подготвил проекта на Наредбата, Председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, заместник-кмета Тунджай Шюкрю и секретарят на общинската администрация Себахатин Риза.

 Въведение по темата и разясняване на необходимостта от приемането на Наредба за провеждане на обществени консултации направи Себахатин Риза. А  резюме на проекта на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Кърджали представи Сезгин Бекир.

В изказването си Риза отбеляза, че независимо от това, че всички важни проекти и решения на Община Кърджали се публикуват на електронната страница на общината, както и че се провеждат обществени обсъждания, обратната връзка с гражданите не е удовлетворителна. „Това налага и търсенето на нови форми за обмяна на мнения и активизиране на гражданското участие. Такава възможност ще даде и новата наредба за провеждане на обществени консултации от община Кърджали”, каза Риза.

За философията и ползата от Наредбата говори и Сезгин Бекир. По думите му благодарение на проекта, който се реализира чрез платформата „Кърджали за теб” Община Кърджали е първата в България, която се нареди до общини като Мадрид, Париж, Ню Йорк. „Това са общини, които използват платформата „консул”, която при нас е „Кърджали за теб” и по този начин осъществяват виртуален вход за своите граждани към процесите в общинската администрация”, каза Бекир. Според него платформата на първо място ще улесни максимално много работата на общинската администрация по отношение на консултиране на най-различни нормативни документи, политики, планове и стратегии, които по закон трябва да бъдат консултирани. „Целта на наредбата и въвеждането на платформата е комуникацията между администрацията и гражданите да върви двустранно”, подчерта Сезгин Бекир.

Основен въпрос, който се очерта след представянето на платформата бе как гражданите да бъдат мотивирани в своите активности, използвайки платформата „Кърджали за теб”, където ще намерят място всички проекти за решения и по този начин да участват активно във управлението на общината по важни за нея въпроси.

Стана ясно, че проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Кърджали ще бъде основен акцент в заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 17 септември.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 924 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign