Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 09 Септември 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица и организации, че могат да изразяват становища и да дават своите писмени предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали, които могат да бъдат депозирани в деловодството на община Кърджали или на e-mail: obshtinakardzhali@kardjali.bg в срок до 09.10.2021 година.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на община Кърджали.

Настоящата обява е публикувана на 09.09.2021 г. /четвъртък/.


 Прочитания: 607 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign