Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинските съветници гласуваха „за“ подписването на Протокол за побратимяванес община Чорлу, Турция

 14 Октомври 2021

С решение на Общински съвет Кърджали днес бе даден ход на процедурата за побратимяване между община Кърджали и община Чорлу, Република Турция. Съветниците дадоха своето единодушно съгласие за подписване на Протокол за побратимяване между двете страни и упълномощиха кмета на община Кърджали да направи това.

Първите контакти$ежду общините Кърджали и Чорлу, Република Турция са от началото на месец септември 1992 год. Подписан е Протокол за развитие на връзките и отношенията между двете общини от страна на тогавашните кметове.

През изминалите години взаимоотношенията не са прекъсвали, развивали са се на приятелска основа с взаимни посещения на представители на общинските администрации, общински съветници, представители на обществени организации, детски и младежки спортни отбори, обмен на ученически групи, участия в културни мероприятия, фолклорни фестивали и др.

Със свое Решение №2021/164 от 04.08.2021г., Общинският съвет на град Чорлу е взел решение за подписване на нов Протокол за побратимяване между двете общини. Целта е укрепване на връзките между Кърджали и Чорлу и подобряване на диалога и контактите в сферата на младежките дейности, социалните услуги, образованието, културата, спорта, опазване на околната среда и др.

Към днешна дата такова решение вече има и от страна на Общински съвет Кърджали, а подписването на Протокол за побратимяване ще даде възможност за подобряването на контактите в различните области на обществено-политическия, икономическия и културен живот между двете общини, обмен на добри практики за успешно партньорство в различни проекти, финансирани от европейските или други фондове.

Към днешна дата Община Кърджали поддържа тесни контакти с общини от Белгия, Руската федерация, Румъния, Турция, Гърция,, Китай, Великобритания, Италия и САЩ.


 Прочитания: 606 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign