Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 23 Ноември 2021

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И
КОАЛИЦИИ ПРЕДСТАВЕНИ В
46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА
14.11.2021 г. И НА 21.11.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Уведомяваме ви, че на основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс в 7-дневен срок след приключване на изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

            В предвид гореизложеното моля в тридневен срок от получаването на настоящето писмо да предприемете мерки за премахването на агитационните материали.

            При неизпълнението на горното, след изтичане на посочения срок, община Кърджали ще възложи премахването на агитационните материали като разноските за това ще ви бъдат изискуеми по законен ред.

 

  КМЕТ НА ОБЩИНА

     К Ъ Р Д Ж А Л И: ……………П………………

  /д-р инж.ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 669 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign