Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи проектирането на петте обекта в община Кърджали одобрени за безвъзмездно финансиране по Програма на МОН

 25 Януари 2022

Приключи проектирането на обектите от образователната инфраструктура на община Кърджали по пет проекта одобрени за безвъзмездно финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН. Четири от тях са по модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, а едно по модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.

Към момента е извършено проектирането на обектите и предстои да бъдат обявени тръжните процедури за избор на изпълнител на дейностите, съобщи днес зам.-кметът на Община Кърджали инж. Катя Митовска.

Тя уточни, че по модул 2 на Програмата ще се извърши  реконструкция и обновяване на сградата на ОУ „Г. Бенковски“ в град Кърджали, като  одобреното безвъзмездно финансиране за проекта е в размер на 1 999 800лв.

По модул 1 на Програмата се придважда да бъдат  изградени пристройки към сградите на ДГ „Чайка“ и ДГ „Щастие“, както и да бъде извършена реконструкция на бившата детска ясла №5 в областния град. По програмата е одобрено и финансирането на изграждането на нова детска градина в кв. Възрожденци, като  безвъзмездното финансиране е в размер на  2 906 300лв.

Необходимите средства за изпълнение на програмата за периода 2020 - 2022 г.  за всички одобрени проекти в страната се осигуряват от централния бюджет.


 Прочитания: 758 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign