Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Подготвят се правила за индексиране на договорите за строителство

 09 Февруари 2022

Междуведомствена работна група, която включва експерти от Министерството на финансите, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя правила, по които да бъдат индексирани договорите за строителство. Инфлацията в сектора ще бъде отчитана в бъдещите договори чрез скала от индекси, разработена на база данни от НСИ и Евростат, която ще се прилага диференцирано за различните типове строителство – пътища, сгради, жп линии, обществени пространства и др. Обсъжданата методика ще даде възможност да бъдат отчитани специфичните материали, влагани в различните видове обекти и ще компенсира инфлацията.

По отношение на бъдещи договори прилагането на методиката е сравнително ясно, търсят се решения и за действащите договори за строителство. Сериозна експертна подкрепа в тази насока оказва и Камарата на строителите в България.

Предвижда се системата за индексация на договорите в строителството да бъде прилагана след подробни методически указания на Агенцията за обществени поръчки. Паралелно се работи и по изготвяне на типови договори за възлагане на обществени поръчки и унифициране на критериите на различните проверяващи органи. Целта на този комплексен подход е да бъде гарантирана стабилност на изискванията към провежданите процедури, да бъде засилена ролята и тежестта на предварителния контрол и да бъде гарантирано еднаквото прилагане на изискванията от страна на проверяващите. Предстои да бъдат проведени консултации с Европейската комисия по отношение на прилагане на методиката за договори по проекти с европейско финансиране.

Темата беше обект на обсъждане по време на проведените вчера работни срещи на ръководството на НСОРБ с вицепремиерите Гроздан Караджов и Асен Василев. Ръководството на Сдружението изрази подкрепата си за подготвяните изменения в процеса на възлагане и изпълнение на инвестиционни проекти.

 

 


 Прочитания: 1338 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign