Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започна събирането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г.

 21 Февруари 2022

Община Кърджали уведомява данъкоплатците, че вече може да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства  за 2022 г.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 31.10.2022 г.
/на предплатилите за цялата година до 03.05.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни приходи” в гр. Кърджали:

 1 . Ул.Деспот Слав № 1 /над Паспортна служба/                                           - 830 ч. – 1630 ч.

 2.  Бул.България № 41- сградата на общината /Информационен център/  - 830 ч. – 1700 ч.

  • В кметства: с.Бойно, с.Костино, с.Мост, с.Миладиново, с.Перперек, с.Стремци, с.Чифлик, с.Опълченско, с.Широко поле

Безкасово по банковата сметка на Община Кърджали в „Търговска банка Д” – ТЦ - Кърджали    IBAN-  BG 09 DEMI 92408400072453 

BIC -  DEMIBGSF   по съответния код за вид плащане:

-          Данък върху недвижимите имоти и лихви -   442100

-          Такса за битови отпадъци и лихви              442400

-          Данък върху превозните средства и лихви – 442300

  •  На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  •  На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД ;
  • Чрез мобилното приложение iCard;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията могат да се получат в Дирекция „Местни приходи” на адрес гр.Кърджали,ул.Деспот Слав № 1,  на посочените телефони: 0361/62957; 0361/62961; 0361/61565
както и на следните интернет страници - www.kardjali.bg
www.epay.bgwww.nap.bg


 Прочитания: 2292 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign