Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на проект за План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.

 22 Март 2022

Обществено обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на Плана за интегрирано развитие на община – Кърджали 2021-2027 година се проведе вчера в залата на Бизнесинкубатора. Интересът към събитието бе видим от изпълнения й капацитет, което не е често явление при обществени обсъждания.

В обсъждането участваха кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис, председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, секретарят на общината Себахатин Риза, а водеща на събитието бе началник отдел „Управление на проекти” в общинската администрация Надежда Цветкова.

Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали е изработен от консултантски екип от УНСС с ръководител професор Николай Щерев, който и го представи пред аудиторията. В началото той изтъкна, че това е първа среща, която ще провокира и активността на заинтересованите страни да излязат със свои предложения, които да бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали.

Документът включва социално-икономически анализ на развитието на общината в предишен период , на тази база - слот анализ със силните и слабите страни на потенциалите за развитие, стратегическа рамка, в която са очертани целите и приоритетите за развитие и във връзка с тях – определяне на приоритетни зони за въздействие, визия за развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 година.  

Професор Щерев очерта силните страни в слот анализа, сред които са благоприятните климатични и географски дадености, икономическия потенциал, наличието на индустриални зони, дуалното обучение на младите хора, реализацията на разнообразни и достигащи до различни групи социални услуги, наличието на не малко културни институции като предпоставка за развитието на туризма, планът за зелената сделка, което ще създаде условия за реализиране на различни екологични проекти и т.н.

Професор Щерев представи и 4-те зони за въздействие в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали. Това са Икономическа, Градска, Зона за отдих, крайградска зона, която включва зона за туризъм, зона за модерно земеделие и животновъдство, зона за високотехнологичен бизнес, зона за развитие на рибарство и аквакултури.

Кърджали може да се превърне в зелената столица на България, каза професор Щерев, който формулира и визията за развитие на общината през следващите години: „Община Кърджали: зелена столица на толерантността – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО ЗА КЪРДЖАЛИ! Използвайки развитието на високотехнологичната (респ. зелена и устойчива) икономика и туризъм,чрез съхранението на природното и културно-историческо наследство, Общината да затвърди своето място на център на стабилност и център за устойчив и балансиран икономически /индустриален и земеделски/ растеж, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда на своите жители с ориентир към чиста и зелена природа.

Последваха предложения от страна на участниците в общественото обсъждане на проекта за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 година. Сред тях – подобряване на градската среда, детските площадки и поддържавнето им в добро състояние, подпомагане на дейността на Дома за стари хора, създаване на детски летни академии за обучение на доброволци, превантивни действия в свлачищните зони и др.

Свои предложения за включване в Плана за интегрирано развитие на общината направи и кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис. Преди това той заяви, че ще проведе редица срещи със заинтересованите страни – с учители, с групите общински съветници, с представители на държавата, с директори на предприятия и т.н. Акценти в предложенията на градоначалника са създаване на младежки център, включване на летището, облагородяване и увеличаване на зелените площи, подобряване на жизнената среда и разширение на зоните за въздействие в кв. Възрожденци, създаване на зони под закрилата на ЮНЕСКО, изграждане на технопарк, разширяване на социалните услуги в малките населени места, центрове за високотехнологично обучение на децата, създаване на инфраструктура за електромобили, обгрижване на чапловата колония в центъра на Кърджали и др.

Кметът на Кърджали предложи и визията за развитието та общината да бъде допълнена и я формулира така: Кърджали – приятел на децата!

 

 

Още снимки
 Прочитания: 841 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign